Menu

O szkole

Misja Szkoły

       „Szkoła jest cząstką życia społecznego, naturalnym miejscem, gdzie uczeń może żyć
i działać podlegając ogólnym prawom życia społecznego, uczyć się odpowiedzialności za własny los. Nie można wychowywać bez okazywania szacunku, poszanowania godności osobistej uczniów, którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli”

                                                                                                                                           C. Freinet

Wizja Szkoły

      Społeczność szkolną stanowią uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami. Wychowują swoją osobowością i zachowaniem. Dobry przykład dorosłych jest kluczową zasada i ma na celu tworzenie właściwej atmosfery w codziennej pracy. Nauczyciele i rodzice powinni pomagać dzieciom w rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym.

Jesteśmy szkoła, która dzięki doświadczonej kadrze:

  • umożliwia uczniom zdobywanie rzetelnej i wszechstronnej wiedzy,
  • rozbudza ich zainteresowania i uzdolnienia,
  • rozwija umiejętności potrzebne na dalszych etapach kształcenia,
  • przygotowuje do pełnienia różnych ról społecznych
  • wspiera rodzinę w wychowaniu dzieci,
  • poprzez przyjazną atmosferę i budzącego zaufanie wychowawcę oraz kompetentnego pedagoga zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa,
  • jest szkołą bez przemocy i narkotyków.

       

       Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich uniwersalnych wartościach, jak: mądrość, sprawiedliwość, uczciwość, tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka, a także na polskiej tradycji i kulturze, na poszanowaniu tradycji i kultur innych narodów.