Menu

O szkole

Historia szkoły

Pierwsze zapiski dotyczące historii naszej szkoły pochodzą z marca 1970 roku. Po 2-letniej budowie został częściowo oddany do użytku budynek szkoły. Nad całością budowy czuwał kierownik Szkoły Podstawowej Nr 1 pan Mieczysław Jarząbek. Do oddanego budynku przeniesiono uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2, której kierowniczką była wówczas Pani Krystyna Jach.

Szkoła Podstawowa nr 5 rozpoczęła pracę 1 września 1970 roku. Pierwszym kierownikiem szkoły był Pan Mieczysław Jarząbek. Pracowało wówczas 32 nauczycieli.

We wrześniu 1972 roku szkoła została szkołą zbiorczą. Dowożono dzieci klas IV-VIII z rejonu Osowca i Wądołk. Mogło się tak stać, gdyż w tym samym okresie do użytku oddano świetlicę szkolną.

Luty 1973 roku wpisał się na karty kroniki szkolonej, ponieważ w miesiącu tym odbyła się wielka uroczystość nadania szkole imię Mikołaja Kopernika. Uroczystość ta była połączona z wręczeniem sztandaru i odsłonięciem tablicy pamiątkowej przed budynkiem szkolnym. Sztandar wykonano według projektu nie żyjącego już nauczyciela zajęć technicznych w naszej szkole pana Edwarda Bargłowskiego, a ufundowany został przez Komitet Rodzicielski. Szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika w związku z Rokiem Kopernikowskim, ogłoszonym w pięćsetlecie urodzin wielkiego astronoma.

 

 

 

 

 

 

20 czerwca 1979 roku młodzież, Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski pożegnali dyrektora szkoły pana Mieczysława Jarząbka, który odszedł na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomży.

Od 1 września 1979 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Maria Wiśniewska.

1 września 1981 roku funkcję dyrektora szkoły objął pan Władysław Perkowski.

W listopadzie 1981 roku ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej „Ława”. Zespołem redakcyjnym kierowała pani Stanisława Jabłońska.

Od września 1983 r. szkoła liczyła 31 oddziałów klas I- VIII i 3 oddziały przedszkolne. Do szkoły należały także trzy punkty filialne: PF w Wądołkach liczący 6 oddziałów klas I-VI, PF w Czartosach z 2 oddziałami i PF w Osowcu liczący 2 oddziały szkolne i 1 oddział przedszkolny. Razem w szkole uczyło już 65 nauczycieli.

W czerwcu 1984 roku pożegnano pana dyrektora Władysława Perkowskiego, który odszedł na emeryturę.

1 września 1984 roku na dyrektora szkoły powołano panią Danutę Pogorzelską. Młodzież szkoły odnosiła znaczące sukcesy w sporcie. W X, XIII i XIV Łomżyńskiej Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej, nasi sportowcy uzyskali wysokie miejsca w punktacji generalnej.

Z roku na rok przybywało uczniów. Nowy rok szkolny 1988/89 rozpoczyna około 1000 uczniów. Podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Do czerwca 1989 roku robotnicy  wykonali piwnice, parter i I piętro. W 1990 roku zakończono budowę II piętra i rozpoczęto prace wykończeniowe. W miesiącach wakacyjnych wykonawca przekazał budynek do użytku. Nauczyciele i młodzież przy współudziale rodziców rozpoczęli porządkowanie i wyposażanie klasopracowni. 1 września 1990 roku rozpoczęto naukę w rozbudowanej szkole. Baza lokalowa powiększyła się o osiem izb lekcyjnych.

               

 

 

 

 

 

Z końcem sierpnia 1990 roku na emeryturę odeszła pani dyrektor Danuta Pogorzelska, a funkcję dyrektora objął pan Kazimierz Muszyński.

15 listopada 1990 roku ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej "Zamiast tytułu".

1 stycznia 1994 roku to kolejna bardzo ważna data w życiu szkoły. Tego dnia organem prowadzącym szkołę został Samorząd Miasta Zambrów.

W 1994 roku powstała pracownia komputerowa i wprowadzono zajęcia z informatyki.

W 1995 roku młodzież naszej szkoły po raz pierwszy przyłączyła się do koncertu "Dzieci - Dzieciom" z okazji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

1 stycznia 1999 roku wszedł wżycie nowy podział administracyjny kraju. Zambrów znalazł się w województwie podlaskim. Został tez siedzibą powiatu zambrowskiego.

1 września 1999 roku weszła w życie reforma edukacji wprowadzająca trzystopniową strukturę edukacji. Pierwszy etap edukacji został podzielony na nauczanie zintegrowane obejmujące klasy I – III i nauczanie blokowe w klasach IV –VI. W czerwcu 1999 roku po raz pierwszy absolwentami szkoły podstawowej zostali uczniowie klas szóstych, a w czerwcu 2000 roku po raz ostatni mury naszej szkoły opuścili uczniowie ośmioletniej szkoły podstawowej.

We wrześniu 2000 roku zostały utworzone dwie pierwsze klasy integracyjne.

W 2001 roku dokonano remontu "starej" części szkoły. Wymienione zostały okna, ocieplono ściany i powstała nowa elewacja.

3 marca 2003 roku odszedł od nas, zbyt wcześnie, pan dyrektor Kazimierz Muszyński. Do 31 sierpnia 2003 roku obowiązki dyrektora pełniła pani Regina Rudnicka – dotychczasowy zastępca dyrektora, a od 1 września 2003 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 został pan Andrzej Szeligowski.

 

W 2004 r. została wyremontowana, tzw. "nowa" część szkoły. Wymienione zostały drewniane okna. Budynek został ocieplony i zyskał nową elewację. Od września informatyki uczymy się w nowej pracowni komputerowej wyposażonej w 10 nowoczesnych komputerów z dostępem do Internetu i projektor multimedialny. Od października 2004 roku w naszej szkole rozpoczęła funkcjonowanie zamiejscowa sala wykładowa wyższych uczelni warszawskich.

 

 

 

24 lutego 2006 roku szkoła obchodziła 35-lecie swojego istnienia.  Była to okazja do wielu spotkań po latach dyrektorów, nauczycieli, pracowników obsługowo – administracyjnych i absolwentów. Część artystyczna połączona ze wspomnieniami z dawnych lat była powodem wielu wzruszeń. Wystawa zdjęć, pamiątek i okolicznościowe, prezentacje multimedialne eksponowane na korytarzach szkolnych przypominały zdarzenia, o których już czasami ludzka pamięć słabo pamiętała.

 

 

 

W czerwcu 2006 roku na emeryturę odeszły panie Zofia Starzyńska i Regina Rudnicka przez wiele lat pełniące obowiązki zastępcy dyrektora szkoły. Pani Regina Rudnicka z naszą szkołą związana była od początku jej istnienia.

 

 

W czerwcu 2007 roku na sali gimnastycznej SP 5 odbywają się Zambrowskie Prezentacje Taneczne. Biorą w nich udział dzieci uczące się tańca na kursie organizowanym w SP 5 od dwóch lat. Prezentacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko rodziców uczestników, ale także osób kochających taniec.

 

 

 

Wakacje 2007 r. upływają na remoncie kuchni, stołówki, świetlicy i sali gimnastycznej. Sala gimnastyczna otrzymuje nowy sufit i oświetlenie. Wymieniony jest osprzęt do koszykówki. Pojawia się także nowoczesna tablica wyników. Kuchnia zostaje wyposażona w nowoczesne meble ze stali nierdzewnej i urządzenia do gotowania. Stara kuchnia węglowa odchodzi do historii. Powiększona stołówka może na raz pomieścić 112 uczniów. Mają miejsce również drobne zmiany organizacyjne - biblioteka zostaje przeniesiona do nowej części szkoły.

  

 

 

 

 

 

 

Wakacje 2008 r znów pod znakiem remontu, tym razem o mniejszym zakresie ale poprawiającego estetykę otoczenia szkoły. Wyremontowane zostało ogrodzenia terenu Szkoły. Od września tego roku uruchomiona też została druga w naszej placówce pracownia komputerowa.

 

 

Rok 2009 to remont podłóg korytarzy w starej części szkoły. W tym roku języków obcych zaczynamy uczyć w dwóch nowoczesnych pracowniach językowych wyposażonych w tablice multimedialne, komputery i stanowiska uczniowskie ze słuchawkami i mikrofonami.

 

 

 

W roku 2010 w ramach projektu rządowego „Radosna szkoła” w jednym z pomieszczeń powstała sala zabaw dla uczniów klas najmłodszych wyposażona w wiele pomocy dydaktycznych i sprzętu do zabaw ruchowych. W tym roku zostaje zainstalowany rozbudowany monitoring wizyjny zewnętrzny i wewnętrzny. Poprawia to bezpieczeństwo w naszej szkole.

 

 

 

W roku 2011 powstaje przy szkole duży plac zabaw dla dzieci w ramach projektu rządowego „Radosna szkoła”. W tym samym roku przeprowadzony został kolejny remont polegający na wymianie podłóg, instalacji elektrycznej i oświetlenia w salach lekcyjnych dla kształcenia zintegrowanego.

 

 

 

 

 

W październiku 2011 roku, w czasie obchodów Dnia Edukacji Narodowej Rada Rodziców przekazała społeczności szkolnej ufundowany, nowy sztandar, będący wierną kopią tego historycznego. Po 38 latach  dotychczasowy sztandar znalazł swoje miejsce w sali historycznej, odszedł na zasłużony odpoczynek.

 

 

 

3 marca 2012 wstrząsnęła nami informacja o śmierci pana Zbigniewa Wiśniewskiego, nauczyciela muzyki, plastyki i wychowania fizycznego. Żegnając Go, Dyrektor Szkoły powiedział między innymi: "... Był naszym "dobrym duchem" w pracy, na przerwach, na szkoleniach (...)"

 

Wiosną 2012 roku zapada decyzja o budowie kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012". Jest to możliwe, gdyż po wielu próbach udało się wreszcie odkupić od prywatnego właściciela grunt przylegający do terenu szkoły. Prace zostają wykonane w czasie wakacji 2012 roku. Powstało boisko do piłki nożnej (ze sztuczną trawą) o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią (tartan), na którym można grać w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę o wymiarach:19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2. Zaplecze stanowi budynek sanitarno-szatniowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2013 roku zaczął w naszej szkole pracę wyjątkowy pracownik o imieniu Bono. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z młodszymi dziećmi. Dogoterapia wzbogaciła ofertę naszej placówki dla uczniów.

 

 

 

Wakacje 2014 roku to kolejny remont. Tym razem została wykonana izolacja pozioma pod tzw. nową częścią szkoły. Troska o warunki nauki jest coraz ważniejsza bo od 1 września naukę w pierwszej klasie szkoły rozpoczęła grupa dzieci 6-letnich. To efekt kolejnej reformy edukacji obniżającej wiek szkolny. Od 1 września rozpoczęła też działalność klasa sportowa. Zgodnie z zapowiedziami Organu Prowadzącego projekt tworzenia klas sportowych od klasy czwartej będzie realizowany przez kolejne lata. Dzięki 6-latkom zwiększyła się liczba uczniów w szkole. Rok szkolny 2014/2015 rozpoczęło 400 uczniów w 18 oddziałach (w tym dwóch integracyjnych). Kadra pedagogiczna liczy 36 osób. Do Kuratorium w Białymstoku zgłoszone zostały cztery innowacje pedagogiczne realizowane w naszej szkole w bieżącym roku. Do roku 2014 naszą szkołę opuściło ponad 4380 absolwentów.

W grudniu 2014 roku na dachu szkoły zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które będą produkować energię elektryczną ze słońca. Wyprodukowana energia przyniesie nie tylko oszczędności finansowe dla szkoły, ale także korzyści dla środowiska. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przełoży się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Od września 2015 roku w naszej szkole rozpoczęło naukę 455 uczniów. To efekt obowiązkowego pójścia do szkoły sześciolatków.Uczniowie klas pierwszych podzieleni są na 5 oddziałów. W całej szkole mamy 20 oddziałów, z czego 3 integracyjne.  Do Kuratorium w Białymstoku zgłoszone zostało osiem innowacji pedagogicznych realizowanych w naszej szkole w bieżącym roku.