Menu

O szkole

Nasz Patron

Mikołaj Kopernik

  Imię M. Kopernika nadano szkole w roku 1973. Miało to związek z obchodami 500-lecia urodzin polskiego astronoma.
  M. Kopernik (1473-1543), twórca heliocentrycznej teorii ruchu planet. Urodził się w Toruniu, tam też rozpoczął swoją edukację a w 1491 udał się do Krakowa i tu na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Jagiellońskiej jako jeden z 69 studentów studiował matematykę, astronomię, teologię i medycynę. Po ponad trzyletnim pobycie w Krakowie udał się Kopernik do Bolonii, gdzie studiował prawo kanoniczne. W tym czasie obserwacje nieba prowadził pod kierunkiem sławnego astronoma Dominika Nawary. W październiku 1497 r. Mikołaj Kopernik otrzymuje kanonię we Fromborku a w r. 1500 aby odbyć praktykę prawa kościelnego przed przystąpieniem do pełnienia swoich obowiązków, wyjeżdża do Rzymu. W latach 1501-1503 przebywał na uniwersytecie w Padwie, studiując medycynę; w 1503 doktoryzował się w Ferrarze z prawa kanonicznego. W 1504 powrócił do kraju i przebywał u boku swego wuja, biskupa warmińskiego, Łukasza Wetzenrode, jako jego lekarz. W tym okresie pracował Kopernik nad głównym dziełem swego życia, heliocentryczną teorią ruchu planet.
Po śmierci wuja (1512) Kopernik przenosi się do Olsztyna, gdzie skupia w swoich rękach pełnię władzy: jako sędzia przyjmuje odwołania sądów ławniczych, zarządza dobrami kapitulnymi, osądza chłopów i nadaje im ziemię oraz ściąga z nich czynsze i podatki, ponadto leczy okoliczną ludność i mieszkańców zamku. W latach dwudziestych Kopernik przenosi się na stałe do Fromborka, mieszkając w jednej z wież obronnych katedry - tam miał swoją pracownię.
Wydał dzieło ekonomiczne "Rozprawa o monecie", gdzie sformułował znane potem w ekonomii prawo Greshama. Jednak głównym najważniejszym jego dziełem jest De revolutionibus orbium coelestium, którego stworzenie zajęło astronomowi przeszło trzydzieści lat życia a do wydania drukiem przyczynili się: niemiecki matematyk, entuzjasta idei heliocentrycznej Jerzy Joachim Retyk i przyjaciel Kopernika Tiedeman Gize. Druk dzieła ukończono dopiero w 1543, na krótko przed śmiercią Kopernika. Drukowany egzemplarz wiekopomnego dzieła ujrzał autor na łożu śmierci i nie był na tyle przytomny by móc je przejrzeć.
Mikołaj Kopernik umarł 24 maja 1543 roku.