Menu

Plany zajęć, harmonogramy

 Harmonogram kontaktów z rodzicami:

19 września 2018 r. - zebranie organizacyjno – informacyjne (klasy I – IV)
20 września 2018 r. – zebrania organizacyjno – informacyjne (klasy V – VIII)
18 października 2018 r. - konsultacje 
14 listopada 2018 r. - zebrania ogólne klas I – IV
15 listopada 2018 r. - zebrania ogólne klas V – VIII
12 grudnia 2018 r. - informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych
13 grudnia 2018 r. - konsultacje
16 stycznia 2019 r. - zebranie podsumowujące pracę w pierwszym semestrze (klasy I – IV)
17 stycznia 2019 r. - zebranie podsumowujące pracę w pierwszym semestrze (klasy V – VIII)
7 marca 2019 r. - konsultacje
3 kwietnia 2019 r. - zebrania ogólne klas I – IV
4 kwietnia 2019 r. - zebrania ogólne klas V – VIII
22 maja 2019 r. - informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego
23 maja 2019 r. - konsultacje