Menu

Kadra

administracja

Sekretarz Szkoły - Izabela Łapińska

Kierownik Gospodarczy - Piotr Sierzputowski

Główna Księgowa - Diana Zaręba