Menu

Biblioteka

Kawiarenka Literacka

Rodzinne Mikołajki w Kawiarence Literackiej.

Zbliżające się Mikołajki stały się doskonałą okazją do wspólnego świętowania uczniów z klasy IIc, realizujących innowację pedagogiczną pod hasłem „Bon ton – kultura na co dzień i od święta” oraz ich Rodziców. Spotkanie odbyło się 4 grudnia w Kawiarence Literackiej. Dzieci zaprezentowały swoim Rodzicom inscenizację audycji telewizyjnej z cyklu „Świat w oczach dziecka”, w której przedstawiły w sposób humorystyczny swoje spostrzeżenia z życia dorosłych, dotyczące małżeństwa i rodziny. Swoje wystąpienie uświetniły grą na instrumentach perkusyjnych na tle muzyki klasycznej. Dużą atrakcją wieczoru była wizyta Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich słodkimi upominkami. Nie zabrakło też wspólnych, wesołych zabaw.
Podczas spotkania Grażyna Wyszyńska przedstawiła rodzicom prezentację multimedialną dotyczącą zrealizowanej w ubiegłym roku innowacji pedagogicznej pt. „Bajka w życiu pomaga”, zapoznała z celami i głównymi treściami obecnej innowacji, a także zaproponowała planowaną na przyszły rok szkolny innowację pt. „Tworzymy teatr książki Kamishibai”.
Spotkanie w Kawiarence Literackiej przebiegało w radosnej, przedświątecznej atmosferze. Grażyna Wyszyńska, organizatorka spotkania składa  serdeczne podziękowania Rodzicom uczniów  z kl. IIc oraz wychowawczyni, pani Grażynie Dąbkowskiej za okazaną pomoc i współpracę.

Spotkanie z poezją religijną w Kawiarence Literackiej SP5

W dobie kultury telewizyjnej i komputerowej, pełnej anonimowości zanika u dzieci zdolność do głębszego przeżywania spotkań. Dzieci mijają się nawzajem. Przechodzą obok siebie, nie dostrzegając bliźniego. Czasem zatrzymują się na chwilę, by powiedzieć jak mało mają czasu. Z tych obserwacji zrodziła się potrzeba znalezienia takiej formy spotkania, która umożliwiłaby nawiązanie głębszej relacji człowieka z Bogiem, z samym sobą, z bliźnim i ze światem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 3 marca 2014 r. czytelnia biblioteki szkolnej zamieniła się w Kawiarenkę Literacką, w której ponad dwudziestu uczniów klas I-III, zaprezentowało swoim rodzicom poezję religijną. Razem z rodzicami recytacjom przysłuchiwała się wicedyrektor szkoły, pani Ewa Grajewska. Uczniowie klas: VIA i VIC słowem i piosenką wprowadzili uczestników w poetycką atmosferę. Organizatorki spotkania w Kawiarence Literackiej, pani Grażyna Wyszyńska i s. Justyna Lachowska zaprezentowały licznie przybyłym rodzicom recytatorskie talenty ich dzieci. Poziom recytacji uczniów wzbudził podziw obecnych rodziców i nauczycieli.
S. Justyna i pani Grażyna mają nadzieję, że to spotkanie z poezją religijną będzie dobrym zaczynem do kolejnych wieczorów poetyckich, a słowa recytowanych wierszy zostaną w sercach zarówno dzieci jak i dorosłych, zbliżą ich do siebie, pomogą lepiej i piękniej żyć.

Nasze Mamy w Kawiarence Literackiej.

Po raz kolejny biblioteka szkolna zamieniła się w sympatyczną Kawiarenkę Literacką. W poniedziałek, 2 czerwca 2014 r., gościły w niej Mamy uczniów z klasy II B, uczęszczających na zajęcia czytelnicze z elementami bajkoterapii. Dzieci zadedykowały swoim Mamom wiersze i życzenia oraz baśń pt. „Złota korona”, mówiącą o ogromnej sile matczynej miłości. Wzorem baśniowego smoka podarowały im złote korony, jako symbol pełnego oddania, posłuszeństwa i największej miłości.
Podczas tego spotkania, pani Grażyna Wyszyńska, dokonała podsumowania swojej, dwuletniej pracy z dziećmi. Zajęcia pod nazwą „Bajką w kłopoty” miały na celu m.in. uczenie dzieci rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć i emocji, wzmacnianie poczucia własnej wartości, przedstawianie wzorców prawidłowych postaw i zachowań poprzez prezentowanie odpowiednich bohaterów literackich, a także ćwiczenie umiejętności praktycznych, ułatwiających radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Organizatorka spotkania przedstawiła też prezentację multimedialną pt. „Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato”, w której zachęcała do systematycznego, głośnego czytania dzieciom książek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tego miłego wieczoru nie zabrakło radosnych zabaw literackich i muzyczno-ruchowych. Był też czas na indywidualne rozmowy z Mamami przy kawie i herbacie o postępach dzieci, o książkach, które warto im przeczytać. Mamy obejrzały też wykonane podczas zajęć prace plastyczne swoich pociech.
Spotkanie w Kawiarence Literackiej przebiegało w serdecznej i radosnej atmosferze. Pani Grażyna Wyszyńska wyraża nadzieję, że głośne czytanie na stałe wpisze się w program każdego dnia i umożliwi dzieciom lepszy rozwój, nie tylko intelektualny, ale również emocjonalny, a także pogłębi ich więź z rodzicami.