Menu

Dokumenty

druki do pobrania

  • Kwestionariusz osobowy ucznia pobierz .doc
  • Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w r. szk. 2017/18 pobierz.doc
  • Podanie o wydanie duplikatu świadectwa pobierz .doc
  • Zgłoszenie dziecka z obwodu SP 5 do I klasy na r. 2018/2019  pobierz.pdf
  • Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu SP 5 do I klasy na r. 2018/2019  pobierz.pdf
  • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2018-2019 pobierz.pdf
  • Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej 2018-2019  pobierz.pdf
  • Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły 2018-2019 pobierz.pdf