Menu

Dokumenty

    Rok 2016/2017

      1. Wzór karty projektu. pobierz.docx

      2. Wzór sprawozdania z projektu. pobierz.docx

      3. Sprawozdanie nauczyciela za rok 2016-2017. pobierz.doc

      4. Sprawozdanie z realizacji zadan. pobierz.doc

      5. Kryteria dodatku motywacyjnego. pobierz.doc

      6. Analiza przydatnosci zrealizowanych form doskonalenia zawodowego. pobierz.doc

      7. Potrzeby szkoleniowe. pobierz.doc

     

     Rok 2017/2018

     1. Wniosek o dpuszczenie programu: pobierz.doc

     2. Arkusz samooceny 2017_2018: pobierz.doc

    3. Sprawozdanie z realizacji zadań: pobierz.doc