Menu

Świetlica/stołówka

Informacje

ZASADY OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE STOŁÓWKI

UWAGA. Od lutego 2019, opłaty za obiady proszę realizować tylko przelewem na konto.

 1. Opłaty za obiady wnosić należy do 10 dnia każdego miesiąca (za miesiąc bieżący).
 2. Brak wpłaty za obiad do tego terminu może skutkować skreśleniem z listy korzystających ze stołówki.
 3. Jeżeli dziecko ma zgłoszone nieobecności na obiadach to odpisów dokonujemy po zakończeniu miesiąca. Zasada ta nie dotyczy grudnia i czerwca. Wówczas odpisy zostaną odliczone do końca miesiąca bieżącego

               (Przykład: uczeń miał w październiku zgłoszony 1 dzień nieobecności. Do 10 listopada płaci za                                  korzystanie ze stołówki za miesiąc listopad pełną kwotę minus odpisy za październik.)

 1. Odpisy dotyczą uczniów, których nieobecność była zgłoszona w dniu poprzedzającym nieobecność. Odliczeniu nie podlega dzień, w którym następuje zgłoszenie. Zgłoszeń dokonujemy do Pani Intendent. Robi to rodzic lub wychowawca (w przypadku klasowych wyjazdów).
 2. W wypadku braku informacji o absencji ucznia wysokość opłat nie podlega negocjacji.
 3. Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto.
 4. Informacja o wysokości opłat za obiad w poszczególnych miesiącach znajduje się na dole strony. Jest ona różna w każdym miesiącu ze względu na różną ilość dni żywieniowych.
 5. Wszystkie zmiany dotyczące korzystania z obiadów (np. rezygnacja z korzystania ze stołówki, zmiana zakresu korzystania ze stołówki), należy zgłaszać do Pani Intendent, do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmianę.
 6. Ceny obiadów od 1.09.2019 roku:
 • zupa                 1,50 zł
 • drugie danie     3,50 zł
 • pełny obiad      5,00 zł
 1. Telefon bezpośredni do Pani Intendent: 86 271 43 12.
 2. Konto do wpłat na obiady:

48 8775 0009 0010 0108 1852 0004

z dopiskiem: wpłata za obiad (imię i nazwisko ucznia oraz klasa)  za miesiąc …………….. .

 

Koszt wyżywienia za cały miesiąc (bez odpisów)

Informacje będą aktualizowane na początku każdego miesiąca:

Miesiąc

Zupa

Drugie danie

Pełny obiad

Wrzesień

30,00 zł

70,00 zł

100,00 zł

Październik

31,50 zł

73,50 zł

105,00 zł

Listopad

28,50 zł

66,50 zł

95,00 zł

Grudzień

22,50 zł

52,50 zł

75,00 zł

Styczeń

13,50 zł

31,50 zł

45,00 zł

Luty

30,00 zł

70,00 zł

100,00 zł

Marzec

33,00 zł

77,00 zł

110,00 zł

Kwiecień

 

 

 

Maj

 

 

 

Czerwiec