Menu

Plany zajęć, harmonogramy

Plany zajęć

Czas twania lekcji od 1.09. 2021 roku:

L.p.

Czas trwania lekcji

1.

8.00 – 8.45

2.

8.55 – 9.40

3.

9.50 – 10.35

4.

10.45 – 11.30 I przerwa obiadowa

5.

11.55 – 12.40 II przerwa obiadowa

6.

13.05 – 13.50 

7.

14.00 – 14.45

8.

14.50 – 15.35