Menu

O szkole

Charakterystyka szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie to szkoła publiczna. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miejska Zambrów. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Szkoła została wybudowana w środkowo – zachodniej części miasta pomiędzy dwoma dużymi osiedlami mieszkaniowymi znajdującymi się przy ulicy 71 Pułku Piechoty oraz przy ulicy Raginisa oraz w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych Wądołkowska. Rozpoczęła działalność w roku 1970. W lutym 1973 roku otrzymała imię Mikołaja Kopernika.

Od 1 września 2018 roku placówka została przeniesiona do budynku po zlikwidowanym gimnazjum znajdującym się w północno – wschodniej części miasta przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie należą w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów ulice: Aleja Wojska Polskiego – do nr 23 włącznie po stronie numerów nieparzystych i do nr 30 włącznie po stronie numerów parzystych, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Białostocka – numery parzyste, Cmentarna, Fabryczna, Fryderyka Chopina, Grabowska, Handlowa, Ignacego Paderewskiego, Jantarowa, Józefa Piłsudskiego, Kapitana Władysława Raginisa, Krótka, Księdza Marcina Krajewskiego, Lipowa, Łanowa, Łąkowa, Mazowiecka, Milenijna, Obrońców Zambrowa, Papieża Jana Pawła II, Piaskowa, Pogodna, Poligonowa, Polna, Poświątne, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 71 Pułku Piechoty, Rolnicza, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Świętokrzyska, Tadeusza Kościuszki, Wądołkowska, Ustronna, Wąska, Wodna, Wiejska Wiśniowa, Zaciszna.

Budynek szkoły posiada odpowiednią liczbę pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania. Do dyspozycji jest 31 klasopracowni, w tym 2 pracownie informatyczne i 3 pracownie językowe. Oprócz tego szkoła dysponuje halą  gimnastyczną z zapleczem, trzema świetlicami, biblioteką z czytelnią, stołówką, szatniami, pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników, pomieszczeniami administracyjnymi. Do dyspozycji uczniów klas I- III jest plac zabaw.  Funkcjonuje też w szkole gabinet pielęgniarki. Uczniowie maja też możliwość korzystania z gabinetów pedagogów szkolnych, logopedów oraz psychologa.