Menu

Samorząd Uczniowski

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... To nie tylko praca, ale i walka...w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...”
                                                                                                          Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego czy zostaliście wybrani do zarządu SU,
na gospodarza klasy,  czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie
w szkole lub poza nią.

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole,

  • macie szansę lepiej się zintegrować,
  • poznać nowych ludzi,
  • rozwijacie swoje pasje i zainteresowania,
  • wzbogacacie ofertę imprez szkolnych,
  • możecie znaleźć ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu,
  • macie szansę wykazać się swoją kreatywnością,
  • uczycie się współpracy w grupie,
  • zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.