Menu

Biblioteka

O bibliotece

Biblioteka to bardzo ważne miejsce w szkole. Ma do spełnienia wiele zadań w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Oprócz wypożyczania książek i udostępniania różnorodnych źródeł informacji naukowej daje szerokie możliwości indywidualnej bądź zespołowej pracy z czytelnikiem w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej oraz pracy wychowawczej. Jest miejscem, do którego chętnie przychodzą zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Odwiedzają ją czasem inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Można tu wypożyczyć ciekawą książkę, przeczytać bądź obejrzeć czasopisma dla dzieci.
W czytelni odbywają się też różnorodne akcje i zajęcia czytelnicze. Organizowane są między innymi obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Światowego Dnia Pluszowego Misia czy Tygodnia Bibliotek.
W ramach pracy pedagogicznej w bibliotece prowadzone są zajęcia Klubu Czytającego Przyjaciela i Koła Sympatyków Baśni, podczas których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze. Przy bibliotece szkolnej działa też Multimedialne Centrum Informatyczne otrzymane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biblioteka to przyjazne i zaciszne miejsce, gdzie można poszerzać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania, a także twórcze pasje. Zawsze czeka na swoich czytelników.