Menu

Biblioteka

Konkursy czytelnicze

Międzyszkolny konkurs czytelniczy "W krainie bajek i baśni"

Przedstawiciele uczniów klas trzecich reprezentowali naszą szkołę na międzyszkolnym konkursie czytelniczym pt. „W krainie bajek i baśni”, zorganizowanym 27 kwietnia 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci. Konkurs miał na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci, pobudzanie ich wyobraźni oraz zachęcanie do czytania baśni. Składał się z trzech konkurencji: rozpoznawania tytułów baśni na podstawie czytanych fragmentów utworów, pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące biografii braci Grimm i treści ich baśni oraz rozwiązywania krzyżówki.
Trzecioklasiści z zambrowskich szkół podstawowych byli bardzo dobrze przygotowani do konkursu. Poziom ich wiedzy był wysoki i bardzo wyrównany. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu dogrywki wyłoniła zwycięzców. Wśród nich znalazła się Natalia Szabłowska, uczennica z klasy IIIb z naszej szkoły, która zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy Natalii sukcesu i dziękujemy za piękne reprezentowanie szkoły. Gratulacje należą się również pani Bożenie Zielińskiej, która przygotowywała laureatkę do konkursu.
Wszystkich młodych czytelników zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach i życzymy licznych sukcesów.

"Pięknie czytam książki moich marzeń"

Październik - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to czas wzmożonej pracy nauczycieli bibliotekarzy z młodymi czytelnikami. W naszej szkole jedną z form rozwijania zainteresowań czytelniczych są konkursy. W tym roku zaproponowano uczniom klas II, III i IV szkolny konkurs pt. „Pięknie czytam książki moich marzeń”, który miał na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych, popularyzację czytelnictwa, promowanie literatury pięknej, umożliwienie zaprezentowania pasji czytelniczej, doskonalenie umiejętności pięknego czytania oraz autoprezentacji. Dnia 22 października  w konkursie wzięło udział 19 uczniów, którzy czytali fragment swojej ulubionej książki. Ich wystąpienia oceniała komisja w składzie: p. Anna Skawska, p. Anna Cwalina i p. Karolina Gawkowska, która zwracała szczególną uwagę na poprawną wymowę i dykcję, płynność czytania, oddanie nastroju fragmentu książki oraz przekaz emocji.

Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się następujący uczniowie:
kategoria klas drugich:
I miejsce – Hubert Śledziewski, ucz. kl. II a, opiekun Grażyna Szelągowska,
II miejsce – Kinga Loba, ucz. kl. II b, opiekun Alina Saniewska,
III miejsce – Julia Kalinowska, ucz. kl. II c, opiekun Grażyna Dąbkowska,
kategoria klas trzecich:
I miejsce – Wiktoria Sapińska, ucz. kl. III b, opiekun Bożena Zielińska,
II miejsce – Dominika Stypułkowska, ucz. kl. III a, opiekun Dorota Kłosińska,
III miejsce –  Agnieszka Dąbkowska, ucz. kl. III b, opiekun Bożena Zielińska,
kategoria klas czwartych:
I miejsce – Julia Kolasa, ucz. kl. IV c, opiekun Anna Cwalina,
II miejsce – Wiktoria Kalinowska, ucz. kl. IV a, opiekun Anna Cwalina,
III miejsce –  Igor Klocek, ucz. kl. IV c, opiekun Anna Cwalina.


Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone na apelu szkolnym.
Grażyna Wyszyńska, organizator konkursu serdecznie dziękuje paniom: Annie Skawskiej, Annie Cwalinie i Karolinie Gawkowskiej za pracę w komisji konkursowej. Laureatom należą się gratulacje, a pozostałym uczestnikom podziękowanie za udział w konkursie.
Biblioteka szkolna zaprasza swoich czytelników do udziału w kolejnych konkursach i akcjach czytelniczych.

Konkurs literacki „Zambrów – wczoraj, dziś i jutro”.

Kształtowanie poczucia przynależności i dumy z „Małej Ojczyzny”, dostrzeganie oraz rozumienie zmian i zjawisk społecznych na przykładzie rozwoju miasta Zambrowa, doskonalenie umiejętności językowych i literackich oraz rozwijanie kreatywnego myślenia, a także twórczej fantazji - to cele konkursu literackiego „Zambrów – wczoraj, dziś i jutro”, który odbył się w naszej szkole 3 maja 2014 r. Jego organizatorkami były panie: Grażyna Wyszyńska i Jolanta Gacka. Honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Zambrów.
Do literackich rozważań nad Zambrowem przystąpiło dwudziestu jeden uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Uczestnicy podczas konkursu redagowali prace twórcze, które sprawdzała komisja w składzie: p. Justyna Nowowiejska, p. Dorota Dębek i p. Ewa Mołda.
W przerwie konkursu dzieci mogły obejrzeć przygotowaną przez organizatorów wystawkę: „Zambrów na starej fotografii”. Zebrane zdjęcia, foldery i książki przedstawiające nasze miasto zostały po konkursie udostępnione uczniom do obejrzenia w bibliotece szkolnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laureatami literackich zmagań zostali: Natalia Soczyńska (SP5) – I miejsce, Karolina Lendzioszek (SP3) – II miejsce, Kamila Ołdakowska (SP3) – III miejsce. Komisja przyznała również wyróżnienia. Otrzymali je: Maja Dmochowska (SP4), Aleksandra Krajewska (SP5) i Kamila Baczewska (SP3).
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród z udziałem Burmistrza Miasta Zambrów, panem Kazimierzem Dąbrowskim i dyrektorem szkoły, panem Andrzejem Szeligowskim, odbyło się dnia 6 czerwca 2014r. w kawiarence literackiej, zorganizowanej w bibliotece szkolnej. Wszyscy zebrani z zainteresowaniem wysłuchali treści prac laureatek, po czym jedna z uczestniczek konkursu odczytała i przekazała na ręce Burmistrza propozycje i marzenia dotyczące zmian w Zambrowie. Gospodarz miasta z dużym entuzjazmem odniósł się do przedstawionych sugestii. Niektóre z nich okazały się możliwe do realizacji w najbliższych latach, inne natomiast pozostaną jeszcze długo w sferze marzeń.
Organizatorki składają serdeczne podziękowania: uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie, Burmistrzowi Miasta Zambrów - Panu Kazimierzowi Dąbrowskiemu za honorowy patronat nad konkursem i ufundowanie nagród, a Komisji konkursowej za ocenę prac.