Menu

Biblioteka

Pasowanie na czytelnika

W czwartek 20 marca 2014 r. w bibliotece szkolnej uczniowie wszystkich klas pierwszych przeżyli wspaniałą uroczystość. Członkowie Koła Teatralnego z klasy IV B, prowadzonego przez panią Grażynę Dąbkowską, zaprezentowali swoim młodszym koleżankom i kolegom inscenizację przedstawiającą historię książki. Słowami pięknie recytowanych wierszy zachęcali do czytania bajek, baśni, a także książek popularnonaukowych dla dzieci. Po przedstawieniu przyszedł czas na zagadki literackie, które przygotowała pani Grażyna Wyszyńska. Dzieci wykazały się doskonałą znajomością baśniowych bohaterów. Wiedziały też jak dbać o książkę, by nie uległa zniszczeniu. Po zaprezentowaniu swojej wiedzy wzięły udział w wesołych zabawach muzyczno-ruchowych. Wreszcie uczniowie przystąpili do przyrzeczenia, po którym nastąpił moment uroczystego pasowania na czytelnika. Następnie pani Grażyna Wyszyńska zaprezentowała pierwszoklasistom zbiory biblioteki szkolnej i zapoznała z jej regulaminem. Przedstawiła różnorodne formy pracy z czytelnikami i gorąco zachęcała do częstych odwiedzin w bibliotece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasowanie na czytelnika, konkursy czytelnicze, zajęcia z elementami bajkoterapii to tylko niektóre działania podejmowane w naszej bibliotece na rzecz rozwoju zainteresowań czytelniczych. Doskonale wpisują się one w obchody Roku Czytelnictwa ustanowionego przez organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy, którzy chcą w ten sposób uczcić 650 lat działań na rzecz książki. Ten Jubileuszowy Rok 2014 będzie w naszej szkole czasem wzmożonych i zintegrowanych działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy o książce pod hasłem: "650 lat w służbie książki".