Menu

Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie

na rok szk. 2016/2017

Lp

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

1

2

3

4

5

I

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

1. Wybory samorządów klasowych

Wychowawcy klas

IX

2. Przygotowanie ordynacji wyborczej na wybory Zarządu SU

Opiekun SU

IX

3. Wybory Zarządu SU

Opiekun SU

Komisja wyborcza

IX

 

4. Opracowanie planu pracy SU na rok szk. 2016/2017

    z uwzględnieniem:

 1. Regulaminu SU
 2. Programu wychowawczego szkoły
 3. Harmonogramu działań profilaktyczno - wychowawczych
 4. Obowiązujących ustaw i zarządzeń MEN
 5. Propozycje uczniów

Opiekun SU

Zarząd SU

IX

4. Ustalenie terminów spotkań SU

Opiekun SU

IX

5. Prowadzenie dokumentacji – księgi finansowej

Opiekun SU

Cały rok

6. Przepływ informacji

 1. Komunikaty ustne
 2. Tablica ogłoszeń

Opiekun SU

Cały rok

II

Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania. Dbanie o mienie szkolne.

1. Działalność SU według opracowanego planu pracy

Opiekun SU

Cały rok

2. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z:

 1. Dyrekcją szkoły
 2. Pedagogiem szkolnym
 3. Wychowawcami klas
 4. Pracownikami administracji i obsługi
 5. Kołami działającymi na terenie szkoły

Opiekun SU

Zarząd SU

Cały rok

3. Podejmowanie prac społecznych na rzecz szkoły i klasy

Wszyscy uczniowie

Wychowawcy klas

Opiekun SU

Cały rok

4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się na terenie  szkoły i poza nią

Wszyscy uczniowie

Cały rok

III

Tworzenie ceremoniału szkolnego. Kultywowanie tradycji.

1. Wybory samorządów klasowych

Wychowawcy klas

IX

2. Wybory Zarządu SU

Opiekun SU

IX

3. Przydział czynności dla SU, Zarządu SU

Opiekun SU

IX – X

4. Ślubowanie klas I

 

Wychowawcy klas I

Dyrekcja szkoły

Opiekun  SU, poczet sztandarowy,

Zarząd SU

X

5. Otrzęsiny klas IV

Wychowawcy klas IV

Dyrekcja szkoły

Opiekun  SU

Zarząd SU

X

6. Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt

    Państwowych i miejskich m. in.

 1. Walki o wyzwolenie Zambrowa
 2. Dzień Papieski
 3. Narodowe Święto Niepodległości
 4. Rocznica Katyńska
 5. Konstytucja 3 Maja

Dyrekcja szkoły

Poczet sztandarowy

Delegacja SU

Opiekun SU

 

 

 • IX
 • X
 • XI
 • IV
 • V

7. Przygotowanie Dnia Edukacji Narodowej

 1. Plebiscyt na NAUCZYCIELA ROKU i przyznanie „Szkarłatnej Róży”
 2. Życzenia dla nauczycieli

Opiekun SU

Zarząd SU

 

X

8. Święto Patrona Szkoły

Opiekun SU

Poczet sztandarowy

Zarząd SU

II

9. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dyrekcja szkoły

Opiekun SU

VI

IV

Integracja społeczności szkolnej. Kształtowanie postawy koleżeńskiej, opiekuńczej, wyzwalanie inicjatyw

i pomysłowości uczniów.

1. Działalność rozrywkowa

 1. Imprezy i uroczystości klasowe
 2. Imprezy ogólnoszkolne:
 • Dyskoteki: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Walentynki,
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Choinka szkolna
 • Poczta Walentynkowa
 • Dzień Wiosny
 • Dzień Kultury Uczniowskiej
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Sportu Szkolnego

 

Wychowawcy klas

Dyrekcja szkoły

Opiekun SU

Wg kalendarza imprez

 

 

 

 • X
 • I
 • II
 • III
 • VI
 • VI
 • VI

2. Akcje charytatywne

 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 2. Udział w imprezach i akcjach charytatywnych (miejskich i ogólnopolskich)

 

Opiekun SU

Zarząd SU

 

I

Cały rok

V

 

 

 

 

 

Rozwijanie samorządności uczniów

1. Udział w uroczystościach organizowanych przez Samorządy Uczniowskie zaprzyjaźnionych szkół: SP 3, SP 4, MG nr 1.

 

 

Dyrekcja szkoły

Opiekun SU

Zarząd SU

Poczet sztandarowy

Zgodnie                          z harmonogramem

 

2. Organizacja spotkania z Samorządami w ramach Święta Patrona Szkoły

Dyrekcja szkoły

Opiekun SU

II

VI

Edukacja zdrowotna

 i ekologiczna

1. Porządkowanie otoczenia szkoły w ramach akcji:

 1. „Sprzątanie Świata”
 2. „Dzień Ziemi”

Opiekun SU

Uczniowie szkoły

 

IX

IV

 Samorząd Uczniowski i opiekun SU zastrzegają sobie prawo do zmiany planu pracy wg bieżących potrzeb.

                                                                                              Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Barbara Krajewska